เรียน ท่านนักการเมืองที่รัก

กระผมคงเป็นเพียงคนหนึ่งคนที่รู้สึกเหลือทนกับการกระทำทั้งหลายของท่านและบรรดาพรรคพวก
ที่มีชื่อร่วมอยู่ในรัฐบาล ซึ่งการกระทำบางอย่างนั้นบ่งบอกว่าท่านได้ใช้อำนาจไปทางที่มิชอบและ
ขาดซึ่งความมีคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นสิ่งพื้นฐานที่บรรดาท่านควรจะมี

จริงอยู่กับการที่ท่านมีอำนาจในการสั่งการหรือกระทำใดๆได้ ที่ท่านเห็นว่าสมควร หากแต่ท่านควร
เห็นและพิจารณาด้วยว่าประชาชนธรรมดาที่ท่านปกครองอยู่ขณะนี้จะเห็นสมควรเป็นเช่นนั้นด้วยหรือไม่
มิใช่ถือเอาเเต่ความเห็นส่วนตนกระทำการใดๆเพื่อเอื้อประโยชน์แด่พวกพ้องของท่าน หรือกำจัด
โยกย้ายบุคคล ที่ท่านเล็งเห็นว่าจะขัดขวางผลประโยชน์หรือกีดขวางหนทางในการดำเนินงานของท่าน
และพวกพ้อง

อนึ่ง กระผมคงไม่อำนาจหรือสิทธิ์ใดๆที่จะไปห้ามปรามหรืออวิจารณ์การกระทำของพวกท่าน
เพียงแต่หวังว่า ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในตัวท่านคงจะสะกิดบอกตัวท่านเองบ้างในวันหนึ่ง หวังว่าความรู้สึก
นั้นจะบอกให้ท่านรู้ว่า ท่านกำลังกระทำการย่ำยีแผ่นดินเกิดของตัวท่านเองอย่างไร้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
อย่างที่สุด ท่านกำลังคดโกงและไม่ให้เกียรติแม้แต่กับแผ่นดินประเทศชาติบ้านเกิดของตัวท่านเอง

สุดท้ายนี้ ขอให้บรรดาท่านและพวกพ้องของท่านประสบความสำเร็จในเส้นทางธุรกิจ(การเมือง)ที่พวกท่านกำลัง
เป็นเจ้าของอยู่ ณ ขณะนี้ และหากพวกท่านมีอันจะต้องลงจากตำแหน่งไปแล้ว หวังว่าพวกท่านจะยังสามารถ
อยู่ร่วมอาศัยกับแผ่นเกิดที่ท่านได้ย่ำยีเอาไว้หรืออยู่ร่วมกับประชาชนที่ท่านได้เคยดูถูกและหลอกลวงไว้ได้ต่อไป
อย่างไร้ยางอาย

ด้วยความลบหลู่อย่างสูง

คนเดือนตุลา(ในปี2525)


 

Comment

Comment:

Tweet

เห็นด้วยนะ . . .

#4 By [Blog]-`Nutty.,* on 2008-06-04 22:42

phom ja pai fong...........!

#3 By I tua lek naja (203.116.117.146) on 2008-05-13 13:11

เขาน่ะใครครับ :-P

เขาจะสั่งย้ายผมไหมหนอ...

#2 By tula on 2008-04-25 18:52

ระวังเขาส่งคนไปจับที่นั่นนะ